Anlitad och leveranser sedan 2008

Programledare och Projektledare

Gedigen erfarenhet av program och projektledning i många olika typer av projekt och program. Leverans, produkt och tjänste utveckling, förbättrings transformationer. etc.
De faktum att långt över 50% av alla olika projekt misslyckas gör att en ifrågasättande och måldriven projektledare är värd mer än guld!

Verksamhets och Affärskonsult

Lång erfarenhet av olika verksamhets förbättringar och etablering av nya verksamheter. Hela företag eller nya avdelningar. Djup insikt i samspelet mellan Strategi och Affärsmodells lagren hos ett företag.
Expert inom Business Model Innovation (BMG) i eget varumärke:
DoYourHomeWork.se

Process och affärs arkitektur

Utbildad i ASTRAKAN metoden och erfarenhetslärd inom Process området. Nya eller förbättrade processer är nödvändigt i alla etablerings och förändringsprojekt.
Djup kunskap i hur ett företags olika perspektiv nivåer, Strategi ner till Operativ, bildar "kopplingar" mellan interrogatives (Vem, Vad, etc).

Om

Tomas har lång erfarenhet av Verksamhetsprojekt, Produkt/Tjänsteutvecklingsprojekt och IT projekt. Många av dessa misslyckas i genomförandet pga otydlig input. Fokus är att hjälpa företag och organisationer att undvika detta . 

Hur kan jag hjälpa er med att lyckas? Kontakta mig gärna för en  diskussion.

Tomas Holmstrand