Förändrings Acceleration sedan 2008

ALLA företag och organisationer är nöd till att förändra sig själv!
Agera och driva förändring eller reagera och anpassa sig, det är frågan. 
Finns det någon eller något som inte förändrar sig i en allt snabbare takt?

Hur hanterar ni detta i din organisation?
Har ni gjort en mappning?

Vet ni hur era affärsmodeller är utsatta för risk?

Vad påverkar era affärsmodeller?

Marknadsutvecklingen, Teknikutvecklingen, Globala ekonomiutvecklingen eller Konkurrenternas utveckling
 

Hur utnytjar ni detta?
Bygger ni vindskydd eller väderkvarnar?

Om

Tomas har lång erfarenhet av Verksamhetsprojekt, Produkt/Tjänsteutvecklingsprojekt och IT projekt. Många av dessa misslyckas i genomförandet pga otydlig input. Fokus är att hjälpa företag och organisationer att undvika detta . 

Hur kan jag hjälpa er med att lyckas? Kontakt.

Tomas Holmstrand